Bouwmanagement

De kennis en deskundigheid om het totale proces te coördineren

Planontwikkeling

Ravestein Bouwmanagement beschikt over de kennis en deskundigheid om het totale proces te coördineren. Met een scherp oog voor bouwmethodiek en optimalisatie realiseren wij de vooraf vastgestelde ambities en de afgesproken projectkaders binnen de financiële haalbaarheid. Door installaties, gevel, draagstructuur en inbouw gescheiden op te zetten, kan de investeerder gedurende de levenscyclus van het gebouw optimaal inspelen op de veranderende wensen van gebruikers.

  • Advisering in bouwtechniek/methode
  • Optimalisering ontwerp
  • Haalbaarheid en maakbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Optimalisatie Bouwbudget
  • Aanbesteding/prijsaanbieding
  • Contractafronding

Directievoering en kwaliteitstoezicht

Vaak is het bouwmanagement een logisch vervolg op het projectmanagement. Na plantoetsing verzorgen wij de benodigde vergunningaanvragen, de aanbesteding/prijsaanbieding en contractafronding. Tijdens de uitvoering vindt structureel kwaliteitscontrole plaats.

  • Coördinatie uitvoeringsfase
  • Contractbewaking
  • Kwaliteitstoezicht