Bouwkostenmanagement

Ervaring met bouwkosten leidt tot realisatie van betere bouwprojecten

Ervaring met bouwkosten leidt tot realisatie van betere bouwprojecten

  • Stichtingskostenopzet
  • Kostenramingen
  • Directiebegrotingen
  • Financiële processturing
  • Beoordelen begrotingen/inschrijvingen
  • Beoordelen meer- en minderwerk
  • Financiële consequenties duurzaam bouwen

Wij bieden niet alleen bouwkundige, maar ook financiële expertise. Inzicht is nodig om goed te kunnen sturen. Wij weten precies wat er te koop is en stellen ons naar marktpartijen volstrekt onafhankelijk op. Als uw partner beoordelen wij de bouwkosten alsof wij ze zelf zouden moeten opbrengen. Daarbij hebben wij een scherp oog voor de risico’s.